Vår historia

Fertilitetscentrum etablerades 1987 på Carlanderska i Göteborg, ett anrikt sjukhus som byggdes 1927 och är beläget i en vacker park centralt i Göteborg. Bakgrunden till att kliniken startades var att det med dåvarande behandlingsresurser vid offentliga kliniker var drygt 15 års väntetid. Behovet var således stort av kliniker som kunde utföra IVF-behandlingar och vi var några få som hade kompetensen att genomföra sådana. Vi blev lite av pionjärer även inom området privat sjukvård eftersom det vid denna tidpunkt var ovanligt i Sverige.

Fertilitetscentrum startades som den 2:a privata och 5:e IVF-enheten i Sverige av docent Lennart Enk, professor Lars Hamberger och undertecknad, alla knutna till kvinnokliniken och IVF-verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Professor Lars Hamberger och jag var delaktiga i den behandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som 1982 ledde till Nordens första barn med hjälp av IVF. I detta pionjärarbete deltog även docent Torbjörn Hillensjö, också han sedan 1996 verksam vid Fertilitetscentrum. Det var en fantastisk känsla och en förmån att få vara med och införa och utveckla ett medicinskt område som var helt nytt både nationellt och internationellt. Reaktionerna var nästan uteslutande positiva med oerhört tacksamma patienter.

Vår samlade erfarenhet från forskning och klinisk metodutveckling som ledde till Nordens första provrörsbarn blev viktiga hörnstenar vid etableringen av Fertilitetscentrum. Vi hade en klar och tydlig strävan att alltid erbjuda våra patienter bästa behandlingsmetoden såväl som ett optimalt omhändertagande. Sedan kliniken startade har vår ambition därför varit att ligga i frontlinjen med att kliniskt introducera nya behandlingstekniker. Att denna ambition varit riktig har vi genom åren kunnat visa eftersom kliniken varit först med att framgångsrikt införa ett antal viktiga metoder såsom: Återförande av frysförvarade embryon (1989), mikroinjektion av spermier (ICSI) (1993) vid manlig ofruktsamhet, befruktning av ägg med spermier uttagna via nålaspiration från bitestiklar och testiklar (1995), blastocystodling av embryon (1997), första födda barnen i Sverige efter vitrifiering (nedfrysning) och upptining av obefruktade ägg (2012) samt introduktion av MikroTESE vid svår manlig barnlöshet (2014) för att nämna några exempel.

Ett säkert och kvalitetsinriktat omhändertagande har varit en lika självklar ambition på Fertilitetscentrum. Våra medarbetare har varit passionerade i sitt arbete och lojala vilket har möjliggjort ett långsiktigt arbete som inte minst kommit paren tillgodo. Det är kanske därför inte förvånande att kliniken även blev första i Norden med att få hela verksamheten ISO-certifierad.

Genom att fortsätta på den tidigt inslagna vägen att alltid sträva efter att vara i frontlinjen och alltid försöka ge ett så bra omhändertagande som möjligt, lyckas vi hjälpa en stor andel av våra par att få sitt efterlängtade barn.

Matts Wikland
Docent och en av grundarna till Fertilitetscentrum Göteborg – numera Livio Göteborg